Portal Świata Arabskiego

Czy warto uczyć się takiego egzotycznego języka ?

By odpowiedzieć na to pytanie, zaczniemy wyjaśniać jak ważny jest język arabski w dzisiejszym świecie.
Język arabski jest oficjalnym językiem 22 państw arabskich z ludnością szacowaną na około 250 mln ludzi i zajmujących obszar geograficzny od półwyspu arabskiego do Mauretanii po Irak, Syrię, Liban, Palestynę, Jordanię, Egipt, Sudan, Libię, Tunezję, Algierię i Maroko. Święta księga muzułmanów Koran jest napisany w języku arabskim, dlatego w innych krajach muzułmańskich po arabsku rozmawia się na różnych poziomach, od podstawowego do zaawansowanego między innymi w: Indonezji, Malezji, Pakistanie, Bangladeszu, Afganistanie, Azerbejdżanie, Turkmenistanie, Uzbekistanie, Tadżykistanie, Kirgistanie, Kazachstanie, Turcji, Izraelu oraz w Indii. Język arabski jest także znany w Dżibuti, Gambii, Gwinei, Mali, Nigerii, Senegalu, Somalii, Sudanie, Eryterii, Etiopii, Ganie, Tanzanii, Nigerii i w wielu muzułmańskich gmin na świecie.
W sumie z językiem arabskim styka się niemal miliard osób.
Więc czy warto uczyć się tego języka? Odpowiedź jest jednoznaczna i brzmi TAK. A to dlatego, żeby chociaż poznać bliżej wielką cywilizację jaką jest cywilizacja świata arabskiego i muzułmańskiego niezależnie od swoich dotychczasowych poglądów i pozwolić sobie na inne spojrzenie na świat arabski, a wtedy okaże się, że mity i stereotypy na temat świata arabskergo są nieprawdziwe.
Powodem nauki języka arabskiego jest coraz większe zainteresowanie światem arabskim i muzułmańskim w polityce światowej i biznesie, dużym brakiem specjalistów i językoznawców języka arabskiego, którzy są teraz bardzo cenni.

Czy trudno uczyć się arabskiego ?

Jak każdy inny język, jest on łatwy w pewnych aspektach i trudny w innych i zależy to od motywacji uczącego i jego zdolności przystosowywania się do nowych reguł. Dla osoby z ojczystym językiem jak hebrajski będzie łatwiej uczyć się arabskiego a niżeli dla osoby z włoskiem językiem ojczystym. I to z powodu podobieństwa języka arabskiego i hebrajskiego. Jest też fakt, że osoba która już zna więcej niż jeden język ma więcej szans do szybkiej nauki języka arabskiego, dlatego że mózg tej osoby ma już zdolności adaptacyjne i potrafi obchodzić się z nowymi regułami i zasobami słownictwa.

Czy jego reguły odróżniają się od reguł języka polskiego ?

Język arabski ma 28 spółgłosek i 6 samogłosek i odróżnia się od języka polskiego sposobem pisania (od prawej do lewej strony) i wymową. Pewne spółgłoski międzyzębowe nie występujących w języku polskim mogą sprawiać trudność.
Jak i inne języki, język arabski ma inną gramatykę, co nie czyni go trudnym, lecz tylko wyróżniającym się, bowiem, fakt że reguły są różne nie oznacza, że są trudne do nauki. Poza tym, przyjemność tkwi w nauce czegoś innego…, Wiele gramatycznych reguł w języku arabskim jest łatwiejszym do nauki a niżeli w języku polskim.